The Zero Waste Home

I found The Zero Waste Home blog a few days ago. The Johnson family have lived zero waste life since 2008. I belive anyone can and should minimize the amount of trash we produce every day. And this blog have inspired me to take action and try to make our home zero waste. I was lucky that my boyfriend thinks it is a great idea and is keen on helping me. I would like to encourage every visitor to go visit Zero Waste Home blog and be inspired to change his/hers lifestyle.

Waste the Johnsons collected in one year! / Smeti, ki so jih Johnsonovi zbrali v enem letu!

[vir]

Pred nekaj dnevi sem našla The Zero Waste Home blog. Družina Johnson živi življenje brez smeti že od leta 2008. Mislim, da vsak lahko in bi tudi moral minimalizirati količino smeti, ki jo ustvarimo vsak dan. Omenjeni blog me je navdušil nad idejo in odločila sem se, da poskusim tudi za naju ustvariti dom brez smeti. Vesela sem, da se moj fant strinja z mano in je pripravljen pomagati. Rada bi vse moje bralce spodbudila k obisku Zero Waste Home bloga, da jih ta inspirira, da tako kot midva, spremenijo svoj življenski slog.

The first reaction from my boyfriend, when I told him about the blog and my intentions to do the same, was silence. I was shocked, that he wasn’t enthusiastic like I was. Then I realized that it does sound scary. No more waste – no more food? No more fun? Just some veggies and fruit? It is hard to imagine how to live a normal life without waste. When I shoved him the blog and explained the thing I would like to change, he was suddenly agreeing with me. Now he is even more enthusiastic than I am!

A list of what we would like to change in the beginning :

– no more plastic bags

– no more plastic bottles

– no more waste bags

– start composting

– no more tetrahedron package (Tetra Pak)

– no more bags for bread

– no more plastic cups, plates, …

So this is a start. For nearly a week we have managed to stick to our resolutions. I don’t like long posts – I never read them, so this is it for this one 🙂 I will be posting more about this topic – for every thing we change one post about how we did it and some tips. It is time for me to post more recipies, isn’t it? 🙂

An average Slovenian family fills 3 cans per week - one with plastic and cardboard, one with organic and one with unrecycable waste. Glas and paper are colleted at eco islands. / Povprečna slovenska družina na teden zapolni 3 smetnjake - enega s plastiko in kartonom, enega z biološkimi odpadki in enega z mešanimi odpadki. Steklo, papir se odlagata na ekoloških otokih.

[vir]

Prva reakcija mojega fanta, ko sem mu povedala za blog in mojo namero, da poskušam tudi jaz s tem, je bila tišina. Bila sem presenečena, kako je lahko tako skeptičen in ne navdušen, kot jaz. Nato sem ugotovila, da se res sliši strašno. Brez smeti – brez hrane? Nič več zabave? Samo zelenjava in sadje? Težko si je predstavljati normalno življenje brez smeti. Ko sem mu pokazala blog in razložila spremembe, ki jih želim uvesti, se je kar naekrat strinjal z mano. In sedaj je še bolj navdušen kot jaz!

Seznam, kaj bi rada spremenila za začetek :

– nič več plastičnih vrečk

– nič več plastenk

– nič več vrečk za smeti

– kompostiranje

– nič več Tetra paka

– nič več vrečk za kruh

– nič več plastičnih lončkov, krožnikov, …

To je začetek. Že skoraj en teden nama uspeva delati po načrtu. In ker ne maram dolgih postov – sama jih nikoli ne preberem, je to dovolj za ta post 🙂 Še bom pisala o tej temi – za vsako spremembo, ki sva jo naredila, ena objava o tem kako sva se je lotila in nekaj nasvetov. Je pa čas, da zopet objavim kakšen recept, kajne?

Yours truly, A.

Advertisements
Tagged , , , , , ,

2 thoughts on “The Zero Waste Home

  1. good luck to your new challenge!… 🙂

  2. Nice post. It wouldn’t harm to try.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: