#1 No more plastic bags.

Another post before posting a recipe. Today I will have enough time to cook properly and photograph in great light conditions. This week was just another busy week at school and work. So if you would like to know how we eliminated plastic bags, please continue reading!

#1 Nič več plastičnih vrečk

Še ena objava pred novim receptom. Danes bom imela dovolj časa za pravo kuhanje in fotografiranje v super svetlobnih pogojih. Ta teden je bil še en naporen teden v šoli in službi. Če želiš vedeti kako sva se znebila plastičnih vrečk, prosim nadaljuj z branjem.

Plastic bags. You get them in every store – clothes or food. I guess we all know how to avoid them – it is simple – when at the cashier just tell the seller that you don’t need a bag. But in real life it is not that simple. You forget your reusable bag, you look away for a moment and your stuff is already in a bag, you tell them don’t need a bag, but they don’t listen to you, some stuff is already in a bag, when you buy them (this happens a lot with lettuce or other vegetables) and so on. It is a nightmare! It seems you can’t get away with at least one bag! And that is why you need a plan.

Planing and reusable bags

Put a reusable bag in your purse, if you use different purses put it in one that you use most. Have one in your car or maybe have a basket in it. Even better – plan your shopping, don’t just stop in a store because you are near one. If you plan, then you buy only what you really need and you have a bag with you. This is really helpful, we used to be in store every day and look at things and try to think of what we need, even though we had a full refrigerator at home. Now we plan, sometimes even what we would like to eat in the next week. We make a list and visit all stores in one or two hours. Usually we go on Saturdays when there is a farmers market in our town. We take a basket and a few bags with us (also jars and a few other things, but for start even bags are a big change for someone).

Plastic bags, vegetables and fruit

When you shop, make sure you avoid any additional plastic bags. We buy vegetables and fruit at farmers market and sometimes at stores (mostly Lidl). At farmers market we collect everything in a bowl, then the sellers weights everything and we put it in our bag. In store there are plastic bags there, that are meant for vegetables and fruits. I was scared that the lady at the cashier will make a huge scene if I gave her produce without a bag. But when I tried once, she just simply weighed it and didn’t even look surprised (In Slovenia people love plastic bags and since they started to charge those at the cashier, people took those for veggies and fruit. And they took a few to take home, empty! So I guessed she would be surprised, that I took none). Take one special bag for veggies and fruit, so you don’t mix them with other thing you buy.

Cashier

As I said, they charge bags at cahier at food stores, so there is no problem to bring your own. At self service you also have a scale without the bags, when you can put what you buy and then put it in your reusable bag. But in every other store, they are still not happy if you say you don’t want a bag. But being persistent helps! You just have to say it soon enough and maybe have your own with you.

Problems

I am vegetarian, so I don’t actually have this problem, but my boy does. He loves meat and if you go to a store and buy one steak, they put it in foil, then in bag and in some stores at the cashier the lady puts all bags with meat in another bag. And I wasn’t able to get rid of those bags! Bea at The Zero Waste Home blog (my inspiration) buys meat in glass jars – she gives her own to the butcher, he weighs it and then deduct from a full weigh (jar + meat). I think I’m going to leave this part for my boyfriend. It is his food and I’m not that communicative to arrange all this 🙂

Do you have problems? Maybe together we can find a solution! It is possible I missed something, but I just can’t remember now. If I do, I will post it then.

Plastične vrečke. Dobimo jih v vsaki trgovini – z oblekami ali hrano. Zdi se mi, da vsi vemo, kako se jih izogniti – je čisto preprosto – ko ti jo blagajnik/čarka ponudi, jo zavrneš. Ampak v življenju le ni tako preprosto. Pozabiš vrečko za večkratno uporabo, za trenutek pogledaš stran in stvari, ki si jih kupil so že v vrečki, poveš, da ne rabiš vrečke, pa te ne poslušajo, nekatere stvari so že v vrečki, ko jih kupiš (predvsem solata ali druga zelenjava) in tako dalje. Prava nočna mora! Zdi se, da se moraš uiti brez vsaj ene vrečke! In zato rabiš načrt.

Načrtovanje in vrečke za večkratno uporabo

V torbico si daj vrečko, če uporabljaš več torbic, jo daj v tisto, ki jo največkrat. Eno imej v avtu ali pa košaro. Še bolje – načrtuj nakupovanje, ne se ustaviti v trgovini samo zato, ker si ravno blizu nje. Če načrtuješ, potem kupiš le kar rabiš in še vrečko imaš s seboj. Načrtovanje res pomaga, včasih sva šla v trgovino vsak dan in sva gledala v police in se poskušala spomniti kaj potrebujeva, kljub temu, da sva imela doma poln hladilnik. Sedaj načrtujeva, včasih celo kaj bi jedla v naslednjem tednu. Narediva seznam in obiščeva vse trgovine v eni uri ali dveh. Po navadi greva ob sobotah, ko je v Kranju tržnica. Vzameva košaro in nekaj vrečk (pa tudi kozarce in še kaj, vendar je za začetek dovolj že vrečka).

Plastične vrečke, zelenjava in sadje

Ko nakupuješ, se poskusi izogniti vsem dodatnim plastičnim vrečkam. Midva kupujeva zelenjavo in sadje na tržnici in včasih v trgovini (predvsem Lidl). Na tržnici nabereva vse v skledo, nato prodajalec vse stehta in stvari pospraviva v svojo vrečko. V trgovini so na oddelku z zelenjavo in sadjem posebne vrečke, ki so namenjene nakupu le teh. Strah me je bilo, da bo prodajalka na blagajni naredila celo sceno, če ji dam zelenjavo ali sadje brez vrečke. Vseeno sem enkrat poskusila in je čisto mirno sprejela, stehtala in računala (V Sloveniji gojimo posebno ljubezen do plastičnih vrečk in odkar jih na blagajni zaračunajo, opazim ljudi, ki vzamejo te za sadje in zelenjavo. In vzamejo jih še nekaj za domov! Zato sem sklepala, da bo presenečena, če ne vzamem nobene.). S seboj vzemi posebno vrečo za zelenjavo in sadje, da jih ne mešaš z ostalimi stvarmi, ki si jih kupil/a.

Blagajna

Kot sem rekla, vrečke na blagajni v trgovinah s hrano sedaj zaračunavajo, zato ni problema, če prineseš svojo. Tudi na samopostrežni blagajni so tehtnice brez vrečk, na katere lahko postaviš vse, kar si kupil. Ampak v vsaki drugi trgovini prodajalci še vedno niso veseli, če rečeš, da ne želiš vrečke. Ampak pomaga, če vztrajaš! Samo reči moraš dovolj zgodaj in mogoče imeti s seboj svojo vrečko.

Problemi

Ker sem vegetarijanka, pravzaprav nimam tega problema, ampak ga ima moj fant. Obožuje meso in če gre v trgovino po samo en zrezek, le tega zavijejo v folijo, nato dajo v vrečko in v nekaterih trgovinah, na blagajni, prodajalka da vse vrečke z mesom v še eno vrečko. In teh vrečk se za enkrat še nisem uspela znebiti! Bea, ki piše The Zero Waste Home blog (moja inspiracija), kupuje meso v kozarcu za vlaganje – prinese ga s seboj k mesarju, ta ga stehta n nato odšteje od skupne mase (mesa + kozarca). Mislim, da bom pustila ta del fantu. Vseeno gre za njegovo hrano, jaz pa nisem tako komunikativna, da bi se zmenila vse to 🙂

Imaš kašen problem? Mogoče bi skupaj lahko našli rešitev? Možno je, da sem spustila kaj, vendar se trenutno ne moram spomniti. Če se spomnim, bom o tem pisala pozneje.

Yours truly, A.

Advertisements
Tagged , , , , ,

One thought on “#1 No more plastic bags.

  1. I have found a number of grocery stores and smaller markets that will fill my Rubbermaid containers with their deli stuff. It makes shopping nicer. I love Bea too.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: